KVKK Başvuru Formu

Mavi Akademi İstihdam Yönetim Danışmanlık Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Başvuru Formu

I-) GENEL BİLGİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.), KVK Kanunu madde 11 uyarınca veri sorumlularına başvurarak kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bazı haklar tanınmaktadır. Kişisel veri sahipleri bu çerçevede tanınan hakları kullanabilmek için KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu olan MUHASEBE VE İNSAN KAYNAKLARI DEPERTMANI çalışanlarına (Bundan böyle “Mavi Akademi” veya “Şirketimiz” olarak anılacaktır.) aşağıda yer alan açıklamalar doğrultusunda başvuru yapabilecektirler.

Başvuru Sahibi’nin başvuru formunu hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda yer almaktadır:

  • Başvuru formu tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır.
  • Başvuru formu Başvuru Sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır.
  • Başvuru formunda yer alan taleplerin açık, anlaşılır ve net olması gerekmektedir. Talebin niteliğine göre istenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak ibraz edilmelidir.
  • Başvuru formu kapalı zarf ile birlikte üzerine ya da elektronik yol ile gönderilecek ise e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak iletilmelidir.

Yukarıda anılan hususların dikkate alınmaması ve/veya Şirketimizce Başvuru Sahiplerinden talep edilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, talebiniz kapsamında yapılacak incelemelerin Şirketimiz tarafından gereği gibi yapılamayacak olması nedeniyle, Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. Bu kapsamda, Şirketimizin her türlü kanuni hakkı saklıdır.

II-) BAŞVURU USULÜ

Başvuruların, KVK Kanunu madde 13/1 uyarınca yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak aşağıdaki kanallar aracılığı ile belirtilen adreslere iletilmelidir:

No.
Başvuru Kanalı
İrtibat adresi
Açıklamalar
1 Başvuru Sahibi’nin bizzat kendisi Üçevler mah. Burçak 220 sok.
No: 4 - Kat:6  D: 19
Nilüfer / Bursa
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı kapalı zarfta, Başvuru Sahibi kimliğini tespit edici belgeler ile eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan başvuru formu çıktısı yer almalıdır.
2 Noter aracılığıyla Üçevler mah. Burçak 220 sok.
No: 4 - Kat:6  D: 19
Nilüfer / Bursa
Başvuru Sahibi eksiksiz olarak doldurulduğu ve imzaladığı başvuru formu çıktısı iadeli taahhütlü mektup ile gönderilmelidir.
3 E- posta ile

info@maviakademi.com.tr
osgb@maviakademi.net
egitim@maviakademi.net
egitim@maviakademi.com
info@mavidanismanlik.net

Başvuru Sahibi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanmalıdır.

Başvuru Sahibi’nin yukarıda belirtilen kanallardan biri ile iletmiş olduğu başvuru formunda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz gün) içinde Şirketimiz tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup cevabımız Başvuru Sahibi’ne KVK Kanunu madde 13/3 kapsamında yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Ancak, yapılan işlem için ayrıca bir maliyet söz konusu ise Şirketimizin Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücreti talep etme hakkını haizdir.

Başvuru formunu kaydetmek / görüntülemek için PDF dosyasını indirebilirsiniz.

İletişim

Mavi Akademi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 532) 138 44 86
E-posta: info@maviakademi.com.tr
maviakademi.com.tr

BİZ SİZİ ARAYALIM

E-Bülten, kampanya, duyuru, eğitim - hizmet - ürün bilgilendirme mesajları için:

KVKK bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

İletişim