Belgelerin Basılması Teslim Şartları ve Yenilenmesi

Belgelerin basılmasını Mesleki Yeterlilik Kurumu yapar. Belgelerin imzalanması Genel Müdür tarafından yapılır. Logo ve Marka kullanım ile ilgili şartlar Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesinde belirtilmiştir.

Belgelendirme Kararlarının Alınması

Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan adaylar ile Mavi Akademi arasında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini içeren ve başvuru aşamasında ıslak imzalı olarak alınan MAVİ AKADEMİ BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ (MA.SZ.02) ‘nin bir nüshası adayın belge almaya hak kazandığının belirlenmiş olması akabinde adaya teslim edilir. Mesleki Yeterlilik Belgesinin adaya teslim edilmesi başvuru aşamasında tercih ettiği ve başvuru formunda seçtiği yöntemle gerçekleştirilir.


Belgenin Basılması, Belge Logo Ve Marka Şartları

Belgelendirme kararları adaylara MAVİ AKADEMİ tarafından Sınav Başvuru Formunda tercih ettiği iletişim yöntemi üzerinden bildirilir. Belgelerin basılmasını MYK yapar. Belgelerin imzalanması Genel Müdür tarafından yapılır. Logo ve Marka kullanım ile ilgili şartlar Mavi Akademi Belgele Kullanım Sözleşmesinde belirtilmiştir.


Belgeler, MA.SZ.02.Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesini ıslak imzayla imzalamaları şartı ile teslim edilir. Bu sözleşme adaya başvurusu esnasında belgenin verilmesi sırasında kullanılmak üzere imzalatılır. Belge almaya hak kazanan adaylara belge teslim edilirken daha önceden imzalamış olduğu sözleşmenin bir nüshası da verilir. Aday bütün haklarını kullandığı halde belge almaya hak kazanamazsa adayın imzalamış olduğu Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesi imha edilir.


Belge hak sahibinin kaybolma, yırtılma sebeplerinden kaynaklı yeniden basım talebinde bulunması halinde Mavi Akademi bu talebi MYK’na bildirir. Adaydan belge masraf karşılığı ile gerekli diğer bilgi ve belgeler talep edilir. Mavi Akademi Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kendisine iletilen belgeleri hak sahibine elden veya kargo ile 10 gün içinde teslim eder.
 

İletişim

Mavi Akademi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 532) 138 44 86
E-posta: info@maviakademi.com.tr
maviakademi.com.tr

BİZ SİZİ ARAYALIM

E-Bülten, kampanya, duyuru, eğitim - hizmet - ürün bilgilendirme mesajları için:

KVKK bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

İletişim