Vizyonumuz

Mavi Akademi, Mesleki Yeterlilik Kurumunun belirlediği standartlar çerçevesinde; hizmetlerini en kaliteli, en güvenilir, en adaletli ve sürekliliği olan lider bir kurum olmak.

Misyonumuz

Mavi Akademi Belgelendirme Kuruluşu olarak; ülkenin gelişimine en çok katkı sağlayacak olan nitelikli işgücünün yapılandırılmasında, tüm gerekli mevzuat ve standartlara uyarak katkı sağlamak.

MAVİ AKADEMİ Çalışma İlkelerimiz

Yapmış olduğumuz her türlü hizmet ve aktivitede aşağıdaki ilkeleri benimsediğimizi ve sürdürmeyi hedeflemekteyiz.

Dürüstlük, Güvenilirlik, Sorumluluk

Tüm faaliyetlerde, ilişkilerde, yasalara ve etik kurallara bağlı kalmak; dürüst ve açık davranarak verilen sözleri tutmak; güvenilirlik, tutarlılık erdemlerinde öncü ve örnek olmak. Elde ettiğimiz bilgileri sorumluluk duygusuyla korumak.

Liderlik

Kurumsal yönetim, iş geliştirme ve proje yönetimi konularında güçlü bir yapıya,vizyona, sisteme sahip olarak mesleki yeterlilik belgelendirme sektöründe önder olmak.

Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Değişime Açıklık

Sektördeki ve teknolojideki değişiklikleri/gelişmeleri takip etmek; sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme prensiplerini esas alarak, yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesini desteklemek ve şirketin ilerlemesini ve hizmet sunucularının geliştirilmesi katkı sağlamak.

Verimlilik ve Etkinlik

Tüm faaliyetlerde proaktif davranarak fırsatları başarıya dönüştürmek; verimli, kaynakların etkin kullanıldığı, karlı bir şirket olarak hizmet verdiğimiz bireysel ve kurumsal müşterilerimize güven vermek.

Kalite ve Sonuç Odaklılık

Ürün ve hizmetleri, MYK standartlarında; planlanan zaman, kalite ve uygun maliyetlerde sunmak. Belirlenen hedeflere; ölçülebilir, izlenebilir parametreler yoluyla iş sonuçlarıyla ilişkilendirerek ulaşmak.

Fırsat Eşitliği

Din, dil, cinsiyet, yaş, etnik köken, fiziksel engeller gibi eşitliğe aykırı görüş ve politikaları, sınav süreçlerimizin ve adaylarla ilgili kararların dışında tutarak her türlü ayrımcılığın karşısında durmak.

Şeffaflık

Tüm süreçlerin açık bir şekilde kamuyla paylaşarak , olası çıkar çatışmalarının risklerini tespit ederek gerekli önlemlerin alınması önceliklerimizdendir. Bu yaklaşım sonucu kararlarda açıklık ve uygulamada şeffaflık sağlamak.

Çalışan ve Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerini varlık nedeni olarak görmek, onlara katma değerli ve kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyeti sağlamak. Çalışanlarının gurur duyduğu ve geleceğe güvenle baktığı bir kurum olmak.

Ekip Çalışması

Belirlenen ortak hedef ve değerler doğrultusunda, bir bütünün içerisinde; sorumluluklarının bilincinde, uyumlu, paylaşımcı, uzlaşmacı ve daima ülke ,müşteri ve şirket menfaatlerini gözeterek çalışmak.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Sosyal ve çevre sorumluluklarının bilincinde proaktif bir kuruluş olarak faaliyetlerinden toplumu yararlandırmak ve bilinçlendirmek.

İletişim

Mavi Akademi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 532) 138 44 86
E-posta: info@maviakademi.com.tr
maviakademi.com.tr

BİZ SİZİ ARAYALIM

E-Bülten, kampanya, duyuru, eğitim - hizmet - ürün bilgilendirme mesajları için:

KVKK bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

İletişim