Ulusal Yeterlilikler

Ulusal Yeterlilik Nedir?

Ulusal yeterlilik; yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve MYK tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliktir.

Ulusal yeterlilikler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğine göre MYK tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilir.

Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standardının bulunduğu alanlarda bir veya birden fazla meslek standardı esas alınarak oluşturulur. Ulusal meslek standardının bulunmadığı alanlarda uluslararası meslek standartları içeriğinde tanımlanan uygulama yönteminde herhangi bir değişiklik yapılmadan esas alınır.

MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterlilikler aşağıdaki unsurlarla belirlenir:

  • Yeterliliğin adı ve seviyesi, 
  • Yeterliliğin amacı ve gerekçesi, 
  • Yeterliliğin ilgili olduğu sektör, 
  • Yeterlilik için gerekli olan; şekli, içeriği, süresi gibi özellikleri belirtilen eğitim ve deneyim şartları, 
  • Yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri, 
  • Yeterliliğin kazanılması için sahip olunması gereken öğrenme çıktıları, 
  • Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak değerlendirme usul ve esasları, değerlendirmede ihtiyaç duyulan asgari sınav materyali ile değerlendirici ölçütleri, 
  • Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, gerekli görülmesi halinde belge sahibinin gözetimine ilişkin şartlar.
  • MYK tarafından hazırlanan Ulusal Yeterlilik Formatına "Kılavuz ve Formlar" bölümünden ulaşılabilir.

Kaynak: MYK - Ulusal Yeterlilikler

İletişim

Mavi Akademi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 532) 138 44 86
E-posta: info@maviakademi.com.tr
maviakademi.com.tr

BİZ SİZİ ARAYALIM

E-Bülten, kampanya, duyuru, eğitim - hizmet - ürün bilgilendirme mesajları için:

KVKK bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

İletişim