Belgelendirme Politikası

Mavi Akademi; faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, sektörün dinamiklerini belirleyen öncü bir kurum olarak; gelişim süreçlerini daima yenilemek, müşterilerimize evrensel standartlarda katma değer yaratmak ve tüm faaliyet alanlarında topluma ve ilgili tüm paydaşlara maksimum fayda esası ile çözüm üretmek odaklı bir firmadır.

Bu kapsamda Mavi Akademi Personel Belgelendirme Kuruluşu ilgili tüm yerel ve uluslararası mevzuata uygun şekilde çalışarak ve hiçbir ayırım yapmaksızın herkes için adil ve tarafsız davranarak hizmet verir. Müşteri memnuniyeti temel ilkesiyle verdiği hizmeti en üst düzeyde tutmayı garanti eder.

Mavi Akademi Personel Belgelendirme kuruluşu her zaman herkese eşit davranan ve güvenilir olma ilkeleri ile hareket eder. Tüm belgelendirme talebinde bulunan adaylara eşit yaklaşımlarda bulunur.

Mavi Akademi Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak;
MYK ve TS EN ISO/IEC 17024 Standardına ve Rehber Dokümanlara Uygun Olarak Personel Belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek, bu kapsamda gerekli olan tüm nitelikli, yeterli ve uzman personeli bünyesinde bulundurmak, standart gerekliliklerinin sürekliliğini sağlamak ve her zaman sürekli iyileştirme politikasını takip ederek hizmet etmeyi hedefler. Bu süreçlerin işleyişi esnasında tüm aday ve müşterilerin bilgilerinin gizliliği ve güvenliğini garanti eder.

Mavi Akademi Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak hedef ve politikamız;
Hizmet Kalitesini Sürekli Geliştirmek ve Bağımsız, Tarafsız, Adil, Yeterli ve Bütün İlgili Taraflara Güven Veren Bir Belgelendirme Kuruluşu olmaktır.

Mavi Akademi çalışmakta olduğu tüm faaliyetlerde sürekli olarak gelişmeyi , ülke ekonomisine katkı sağlamayı , partnerleriyle birlikte sürekli gelişmeyi ilke edinerek ülkemiz paydaşlarına ulusal ve uluslararası standart ve gereklilikleri dikkate alarak katma değer yaratan kuruluşlar arasında olmayı ilke edinmiştir.

Göstermiş olduğumuz tüm faaliyetlerde üstün hizmet kalitesi için ;
Her zaman ve her faaliyetimizde tarafsız , bağımsız , adil , eşit ve etik kurallarına uygun olarak aktivitelerimizi gerçekleştireceğimizi , üçüncü şahıslara karşı tüm bilgi ve kararları gizli ve güvende tutacağımızı organizasyonu temsilen , görevim ve sorumluluğum nedeniyle kabul , beyan ve taahhüt ederim.

  • Faaliyetlerimizi ulusal ve ulusalararası bağlı olduğumuz tüm kanunlara uygun olarak yürüteceğimizi,
  • Belirlemiş olduğumuz vizyon ve misyona uygun olarak hareket edeceğimizi ,
  • Tanımlamış olduğumuz görev tanımlarını tanımlanmış prosedürlere uygun olarak , iş etiği ve disiplinine bağlı kalarak gerçekleştireceğimizi ,
  • Belgelendirme faaliyetleri başta olmak üzere tanımlanmış proseslerde görev alan , organizasyonumuzda bulunan ve bulunmayan partnerlerimiz dahilinde üstlendiğimiz görev ve sorumluluklarda gizlilik , tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak , adil ve eşit olacak şekilde çalışmaların yürütülmesini sağlayacağımıza ve bu yönde her türlü önlemin alınacağını ,
  • Belgelendirme prosesi başta olmak üzere faaliyetlerimizde ilgili kişi yada kuruluşlara karşı tarafsız ve bağımsız kalarak, üçüncü şahıslarca yapılabilecek etki ve baskılardan etkilenmeyerek herhangibir çıkar çatışmasına müsaade etmeyeceğimizi ,
  • Belgelendirme prosesleri kapsamında gerçekleştirilen tüm aktivitelerimizi MYK ve TS EN ISO / IEC 17024 standart ve gerekliliklerini karşılayacak ve sürdürülebilir bir şekilde uygulayacağımızı ve bu standartların gerekliliklerine göre uygunsuzlukların oluşması durumunda iyileştirme ve geliştirme aktivitelerimizi ivedilikle devreye alacağımızı,
  • Belgelendirme proseslerinde MYK rehber ve gerekliliklerine uygun olarak personel yetkinliklerini dikkate alarak , yeterli uzman ve personelle iş birliği yapacağımızı ve çalışanlarımızın gelişimine sürekli katkı sağlama amacında olacağımızı ,
  • Kurumumuzdan hizmet almak isteyen aday ve müştilerimize karşı her zaman hiçbir ayrımcılık yapmaksızın yasa,kanun ve yönetmeliklerde belirtilen bilgi , belge gizlilik seviyesinde adil , eşit , tarafsız , güvenilir , açık ve kaliteli hizmet vermeye gayret ve özen göstereceğimize ,
  • Belgelendirme prosesi kapsamında görev alan , yönetimimiz altında bulunan veya bulunmayan tüm ilişkide bulunduğumuz personel ve partnerlerimize tarafsızlık ve bağımsızlık ilkilerini ihlal edecek ve belgelendirme prosesinin eşit ve adil yürütülmesine , gizliliğine, bilgi ve belge güvenliğine zarar verecek kurum üst yönetimi ve yöneticileri tarafından hiçbir talimat ve öneride bulunmayacağımızı ,

Her zaman ve her faaliyetimizde tarafsız , bağımsız , adil , eşit ve etik kurallarına uygun olarak aktivitelerimizi gerçekleştireceğimizi , üçüncü şahıslara karşı tüm bilgi ve kararları gizli ve güvende tutacağımızı organizasyonu temsilen , görevim ve sorumluluğum nedeniyle kabul , beyan ve taahhüt ederim.

İletişim

Mavi Akademi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 532) 138 44 86
E-posta: info@maviakademi.com.tr
maviakademi.com.tr

BİZ SİZİ ARAYALIM

E-Bülten, kampanya, duyuru, eğitim - hizmet - ürün bilgilendirme mesajları için:

KVKK bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

İletişim