Sınav Ücretleri

GENEL ŞARTLAR

1.Ücretlere KDV dâhildir.

2.Belgenin kargo,posta, ulaşım ücreti, aday tarafından karşılanır.

3.Başarılı adaydan 200 TL MYK Belge masraf karşılığı belge düzenlenmesi aşamasında ayrıca alınacaktır. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerden bir kereye mahsus olmak üzere belge masraf karşılığı talep edilmez.

4.6645 sayılı kanuna istinaden çıkartılan tebliğlerdeki mesleklerin belge ücretleri İşsizlik Fonundan karşılanırken, tebliğlerdeki mesleklerin dışındaki (zorunlu olmayan) diğer mesleklerin belge ücretleri adaylar tarafından karşılanır.

5.Sınav ücreti; talep edilen ilave seçmeli birim olduğunda ücret listesinde belirtilen birim ücreti eklenerek hesaplanacaktır.

6.Sınav ücretleri mesleklere göre değişkenlik göstermektedir. Sınava girecek olan aday, Ulusal Yeterliliklerde belirtilen seçmeli birimlerden birini ya da birkaçını seçmek zorundadır. Alternatif içeren yeterliliklerde ise; bir alternatifi seçmek durumundadır. Sınav ücreti; yeterliliğin belirlediği minimum seçmeli birim/birimler ile minimum bir alternatifi kapsar.

7.Yeterlilik yerine yeterlilik birimlerine başvuru yapıldığında, her yeterlilik biriminin birim ücreti talep edilir.

8.Başarısız olunan birimlerde sınav tarihinden itibaren bir yıl içinde devlet teşviğinden yararlanılıyorsa kullanılabilen ücretsiz 2 (iki) sınav hakkı , yararlanılmıyorsa 1 (bir) sınav hakkı mevcuttur.

9.Başvuru yapan ve başvurusu kabul edilen adaylardan resmi olarak sınavı açılan (MYK bildirimi gerçekleştirilmiş) aday/adaylara sınavdan vazgeçmesi halinde ücret iadesi yapılmaz.

10.Planlanmış ve adaya bildirilmiş tarihteki sınava katılmamış veya geç geldiği için sınava alınmamış aday ilgili sınav hakkını kaybeder.

 

Mavi Akademi Sınav ve Belgelendirme Ücret Tarifesi

İNŞAAT
11UY0011–3-Ahşap Kalıpçı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre KorumaZorunluTeorik400 TL400 TL
A2Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama BecerisiZorunluTeorik400 TL1,270 TL
Mülakat870 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 4145 TL
* Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.

sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 3345TL
11UY0012–3-Betonarme Demircisi - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma 11UY0012–3/A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel MeslekiZorunluTeorik400 TL400 TL
A2Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama BecerisiZorunluTeorik400 TL3,765 TL
Pratik3365 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 4165 TL
* Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 3365TL
11UY0023–3-İnşaat Boyacısı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik400 TL1,050 TL
Pratik650 TL
A2İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama BecerisiZorunluTeorik400 TL2,950 TL
Pratik2550 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 4000 TL
* Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 600 TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 3200 TL
12UY0048-3-Duvarcı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma ZorunluTeorik400 TL400 TL
B1Genel Duvarcılık İşlemleriOpsiyonelTeorik400 TL3,990 TL
Pratik3590 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 4390 TL
* Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.
Sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 600TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 3590TL
12UY0049-3-Betoncu - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik400 TL1,115 TL
Pratik715 TL
A2Genel Betoncu İşlemleri Yeterlilik BirimiZorunluTeorik400 TL3,285 TL
Pratik2885 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 4400 TL
* Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 600TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 3600TL
12UY0051–3-Seramik Karo Kaplamacısı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlıİş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Korumağı ve GüvenliğiZorunluTeorik400 TL400 TL
A2Seramik Karo KaplamacılığıZorunluTeorik400 TL4,050 TL
Pratik3650 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 4450 TL
Adayların yeterlilik belgesi alabilmeleri için tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olmaları gereklidir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 600TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 3650TL
12UY0056-3-İskele Kurulum Elemanı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun YapılmasıZorunluTeorik400 TL1,140 TL
Pratik740 TL
A2İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin YapılmasıZorunluTeorik400 TL3,960 TL
Pratik3560 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 4360 TL
Adayların yeterlilik belgesi alabilmeleri için tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olmaları gereklidir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 600 TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 3560TL
12UY0057–3-Isı yalıtımcısı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik400 TL400 TL
A2Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama)ZorunluTeorik400 TL3,850 TL
Pratik3450 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 4250 TL
Adayların yeterlilik belgesi alabilmeleri için tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olmaları gereklidir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 600TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 3450 TL
16UY0253-2-İnşaat İşçisi - Seviye 2Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik400 TL400 TL
A2Genel İnşaat İşleriZorunluPratik2050 TL 2,050 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2450 TL
Adayların yeterlilik belgesi alabilmeleri için tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olmaları gereklidir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 600TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 2050TL

OTOMOTİV
11UY0005-3-Otomotiv Boyacısı Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik400 TL400 TL
A2İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleriZorunluTeorik400 TL1,610 TL
Pratik1210 TL
A3Boyama İşlemleriZorunluTeorik400 TL1,990 TL
Pratik1590 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 4000 TL
11UY0005-4-Otomotiv Boyacısı Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik400 TL400 TL
A2İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleriZorunluTeorik400 TL1,555 TL
Pratik1155 TL
A3Boyama İşlemleriZorunluTeorik400 TL1,895 TL
Pratik1495 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 3950 TL
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti: 2650 TL
11UY0006-3-Otomotiv Kaportacısı Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik400 TL400 TL
A2İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleriZorunluTeorik400 TL1,735 TL
Pratik1335 TL
A3Kaporta Onarım İşlemleriZorunluTeorik400 TL2,005 TL
Pratik1605 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 4140 TL
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti: 2940TL

11UY0006-4-Otomotiv Kaportacısı Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik400 TL400 TL
A2İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleriZorunluTeorik400 TL1,655 TL
Pratik1255 TL
A3Kaporta Onarım İşlemleriZorunluTeorik400 TL1,895 TL
Pratik1495 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 3950 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti: 2750 TL
11UY0007-3-Otomotiv Montajcısı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A 1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik400 TL400 TL
B 1Montaj Hazırlık İşlemleriOpsiyonelTeorik400 TL1,970 TL
Pratik1570 TL
B 2Montaj İşlemleriOpsiyonelTeorik400 TL2,120 TL
Pratik1720 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2370 TL
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti: 1570 TL
11UY0007-4-Otomotiv Montajcısı - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A 1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik400 TL400 TL
B 1Montaj Hazırlık İşlemleriOpsiyonelTeorik400 TL1,840 TL
Pratik1440 TL
B 2Montaj İşlemleriOpsiyonelTeorik400 TL1,840 TL
Pratik1440 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2240 TL
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti: 1440TL
11UY0022-3-Otomotiv Sac Şekillendirmecisi Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim SistemleriZorunluTeorik60 TL60 TL
A2Kalite Yönetim SistemiZorunluTeorik60 TL60 TL
A3İşin ve Gereçlerin DüzenlenmesiZorunluTeorik60 TL60 TL
A4Son Kontrol ve Raporlama ZorunluTeorik60 TL60 TL
B1Saç Şekillendirme Öncesi Hazırlıklar OpsiyonelTeorik60 TL310 TL
Pratik250 TL
B2Saç Şekillendirme İşlemleriOpsiyonelTeorik60 TL460 TL
Pratik400 TL
B3Saç Şekillendirme Sonrası İşlemlerOpsiyonelTeorik60 TL260 TL
Pratik200 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 3250 TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 1150 TL
11UY0022-4-Otomotiv Sac Şekillendirmecisi Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim SistemleriZorunluTeorik66 TL66 TL
A2Kalite Yönetim SistemiZorunluTeorik66 TL66 TL
A3İşin ve Gereçlerin DüzenlenmesiZorunluTeorik66 TL66 TL
A4Son Kontrol ve Raporlama ZorunluTeorik66 TL66 TL
B1Saç Şekillendirme Öncesi Hazırlıklar OpsiyonelTeorik66 TL246 TL
Pratik180 TL
B2Saç Şekillendirme İşlemleriOpsiyonelTeorik66 TL342 TL
Pratik276 TL
B3Saç Şekillendirme Sonrası İşlemlerOpsiyonelTeorik66 TL174 TL
Pratik108 TL
B4Eğitim ve Geliştirme Yeterlilik BirimleriOpsiyonelTeorik66 TL174 TL
Pratik108 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2500 TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 750 TL
12UY0053-3-Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve GüvenliğiZorunluTeorik400 TL400 TL
B1Elektrotla Ark Kaynağı (111)OpsiyonelTeorik400 TL2,100 TL
Pratik1700 TL
B5Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG) (131)OpsiyonelTeorik400 TL2,100 TL
Pratik1700 TL
B6Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG) (135)OpsiyonelTeorik400 TL2,100 TL
Pratik1700 TL
B9Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG) (141)OpsiyonelTeorik400 TL2,100 TL
Pratik1700 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2500 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.
Sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 600TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 1700TL
12UY0053-4-Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve GüvenliğiZorunluTeorik400 TL400 TL
B1Direnç Nokta Kaynağı (21)OpsiyonelTeorik400 TL2,100 TL
Pratik1700 TL
B2Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG) (131)OpsiyonelTeorik400 TL2,100 TL
Pratik1700 TL
B3Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG) (135)OpsiyonelTeorik400 TL2,100 TL
Pratik1700 TL
B5Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG) (141)OpsiyonelTeorik400 TL2,100 TL
Pratik1700 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2500 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.
Sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 600TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 1700TL

METAL ŞEKİLLENDİRME
12UY0083-3-Metal Kesimci - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A 1İş Sağliği ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik400 TL400 TL
B 1Giyotin Makasla KesimOpsiyonelTeorik400 TL2,000 TL
Pratik1600 TL
B 2Oksi-Gaz ile KesimOpsiyonelTeorik400 TL2,000 TL
Pratik1600 TL
B 3Şerit Testere ile KesimOpsiyonelTeorik400 TL2,000 TL
Pratik1600 TL
B 4Daire Testere ile KesimOpsiyonelTeorik400 TL2,000 TL
Pratik1600 TL
B 5Kombine Makas ile KesimOpsiyonelTeorik400 TL2,000 TL
Pratik1600 TL
B 6Lazer KesimOpsiyonelTeorik400 TL2,000 TL
Pratik1600 TL
B 7Plazma KesimOpsiyonelTeorik400 TL2,000 TL
Pratik1600 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2400 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.
SINAVLI BELGE YENİLEME 1600 TL
12UY0084-4-Metal Kesim Operatörü - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A 1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik400 TL400 TL
B 2Lazer KesimOpsiyonelTeorik400 TL2,000 TL
Pratik1600 TL
B 3Plazma KesimOpsiyonelTeorik400 TL2,000 TL
Pratik1600 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2400 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.
SINAVLI BELGE YENİLEME 1600 TL
12UY0086-3-Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisiZorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A 1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik400 TL400 TL
B 2PresOpsiyonelTeorik400 TL2,000 TL
Pratik1600 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2400 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.
SINAVLI BELGE YENİLEME 1600TL
12UY0087-4-Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik400 TL400 TL
B1Abkant PresOpsiyonelTeorik400 TL2,000 TL
Pratik1600 TL
B4Punch PresOpsiyonelTeorik400 TL2,000 TL
Pratik1600 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2400 TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 1600TL

MAKİNE, CNC, HİDROLİK, PNÖMATİK
10UY0002-3-Makine Bakımcı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim SistemleriZorunluTeorik400 TL400 TL
B 1Önleyici BakımOpsiyonelTeorik400 TL2,100 TL
Pratik1700 TL
B 2Düzeltici BakımOpsiyonelTeorik400 TL2,100 TL
Pratik1700 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2500 TL
10UY0002-4-Makine Bakımcı - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik400 TL400 TL
B 1Önleyici BakımOpsiyonelTeorik400 TL2,200 TL
Pratik1800 TL
B 2Düzeltici BakımOpsiyonelTeorik400 TL2,200 TL
Pratik1800 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2600 TL
10UY0002-5-Makine Bakımcı - Seviye 5Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik400 TL400 TL
A2Makine KurulumuZorunluTeorik400 TL940 TL
Pratik540 TL
B1Önleyici BakımOpsiyonelTeorik400 TL2,000 TL
Pratik1600 TL
B2Düzeltici BakımOpsiyonelTeorik400 TL1,940 TL
Pratik1540 TL
B3Kestirimci BakımOpsiyonelTeorik400 TL1,500 TL
Pratik1100 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2850 TL
12UY0080-4-Hidrolik Pnömatikçi Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Hidrolik Pnömatik Sistem Uygulamalarında İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik400 TL400 TL
A2Çevre Koruma ve Kalite Yönetim SistemleriZorunluTeorik400 TL400 TL
B1Hidrolik TeknolojisiOpsiyonelTeorik400 TL1,140 TL
Pratik740 TL
B2Pnömatik TeknolojisiOpsiyonelTeorik400 TL1,140 TL
Pratik740 TL
B3hidrolik sistemlerOpsiyonelPratik750 TL 750 TL
B4Pnömatik sistemlerOpsiyonelPratik750 TL 750 TL
B5hidrolik sistemler Bakım ve onarımOpsiyonelPratik750 TL 750 TL
B6Pnömatik sistemler bakım ve onarımOpsiyonelPratik750 TL 750 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 3550 TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 2350TL
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: 600TL
12UY0080-5-Hidrolik Pnömatikçi Seviye 5Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Hidrolik Pnömatik Sistem Uygulamalarında İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik80 TL80 TL
A2Çevre Koruma ve Kalite Yönetim SistemleriZorunluTeorik80 TL80 TL
B1Hidrolik TeknolojisiOpsiyonelTeorik56 TL336 TL
Pratik280 TL
B2Pnömatik TeknolojisiOpsiyonelTeorik56 TL336 TL
Pratik280 TL
B3hidrolik sistemlerOpsiyonelPratik300 TL 300 TL
B4Pnömatik sistemlerOpsiyonelPratik300 TL 300 TL
B5hidrolik sistemler Bakım ve onarımOpsiyonelPratik354 TL 354 TL
B6Pnömatik sistemler bakım ve onarımOpsiyonelPratik354 TL 354 TL
B7Tanımlıhidrolik sistemler proje tasarımıOpsiyonelPratik140 TL 140 TL
B8Tanımlı pnömatik sistemler proje tasarımıOpsiyonelPratik140 TL 140 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 3560 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti: 2360TL
12UY0082-4-CNC Programcısı - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1CNC İşlerinde İsg ve Çevre Güvenlik ÖnlemleriZorunluTeorik400 TL400 TL
A2Kalite Yönetim Sistemi, İş Organizasyonu Yapılması ve Mesleki Gelişim FaaliyetleriZorunluTeorik400 TL400 TL
A3CNC Kodlarını Yazma, Bilgisayar Destekli İmalat Programı KullanmaZorunluTeorik400 TL800 TL
Pratik400 TL
A4Takım Seçimi Yaparak, Tezgâhı Programa Göre AyarlamaZorunluTeorik400 TL800 TL
Pratik400 TL
A5Programlama Yapacağı Tezgâhı KullanmaZorunluTeorik400 TL1,995 TL
Pratik1595 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2395 TL
Adayın yeterli sayılabilmesi için tüm yeterlilik birimlerini alması gerekmektedir.
Sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 600TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 1595 TL
12UY0105-3-Makine Montajcısı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği İle Çevre GüvenliğiZorunluTeorik400 TL400 TL
A2 İş Organizasyonu ve Montaj Ön HazırlığıZorunluTeorik400 TL1,550 TL
Pratik1150 TL
A3Makine MontajıZorunluTeorik400 TL1,800 TL
Pratik1400 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 3750 TL
Adayın yeterli sayılabilmesi için tüm yeterlilik birimlerini alması gerekmektedir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 600TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 2550 TL
12UY0105-4-Makine Montajcısı - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği İle Çevre GüvenliğiZorunluTeorik400 TL400 TL
A2İş Organizasyonu ve Montaj Ön HazırlığıZorunluTeorik400 TL400 TL
A3Makine MontajııZorunluTeorik400 TL1,910 TL
Pratik1510 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 3880 TL
Adayın yeterli sayılabilmesi için tüm yeterlilik birimlerini alması gerekmektedir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 600 TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 2680 TL
14UY0202-3-NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığıve Güvenliği, Çevre Yönetim SistemleriZorunluTeorik400 TL400 TL
Pratik
B1Tornalama İşlemleriZorunluTeorik400 TL2,100 TL
Pratik1700 TL
B2Frezeleme İşlemleriZorunluTeorik400 TL2,100 TL
Pratik1700 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2500 TL
Adayın yeterli sayılabilmesi için tüm yeterlilik birimlerini alması gerekmektedir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 600 TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 1700 TL
14UY0202-4-NC/CNC Tezgah İşçisi - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim SistemleriZorunluTeorik400 TL400 TL
Pratik
B1Tezgah, Takım ve İş Parçasını Üretime HazırlamakZorunluTeorik400 TL2,140 TL
Pratik1740 TL
B2Talaşlı Üretim İşlemlerini GerçekleştirmekZorunluTeorik400 TL2,140 TL
Pratik1740 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2540 TL
Adayın yeterli sayılabilmesi için tüm yeterlilik birimlerini alması gerekmektedir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 600 TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 1740 TL

TİCARET
17UY0298-4 -Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik400 TL400 TL
B2Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleriOpsiyonelTeorik400 TL1,945 TL
Pratik1545 TL
B3Satış Öncesi ve Satış Sonrası HizmetlerOpsiyonelTeorik400 TL1,840 TL
Pratik1440 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2345 TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 1545TL
17UY0299-5-Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik400 TL400 TL
A2Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleriZorunluTeorik400 TL2,200 TL
Pratik1800 TL
B1Satış Öncesi ve Satış Sonrası HizmetlerOpsiyonelTeorik400 TL1,900 TL
Pratik1500 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2600 TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 1800 TL
17UY0332-4 -Emlak Danışmanı Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İSG, Çevre ve Kalite ZorunluTeorik400 TL400 TL
A2İş Planı Yapma ve Portföy OluşturmaZorunluTeorik400 TL1,300 TL
Pratik900 TL
A317UY0332-4/A3: Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemleri ZorunluTeorik400 TL1,370 TL
Pratik970 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 3070 TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 1870 TL
17UY0333-5 -Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İSG, Çevre ve KaliteZorunluTeorik400 TL400 TL
A2Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş OrganizasyonuZorunluTeorik400 TL1,550 TL
Pratik1150 TL
A3Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin YürütülmesiZorunluTeorik400 TL1,550 TL
Pratik1150 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 3500 TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 2300TL

METAL KAYNAK
11UY0010-3-Çelik Kaynakçısı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik400 TL400 TL
B1Elektrotla Ark Kaynağı (111)OpsiyonelTeorik400 TL1,950 TL
Pratik1550 TL
B5Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)OpsiyonelTeorik400 TL1,950 TL
Pratik1550 TL
B6Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)OpsiyonelTeorik400 TL1,950 TL
Pratik1550 TL
B9Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)OpsiyonelTeorik400 TL988 TL
Pratik588 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2350 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.

Sınavlı belge yenileme ücreti: 1550 TL
11UY0014-3-Alüminyum Kaynakçısı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik400 TL400 TL
B1Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)OpsiyonelTeorik400 TL2,150 TL
Pratik1750 TL
B2Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141)OpsiyonelTeorik400 TL2,150 TL
Pratik1750 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2550 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300TL

11UY0015-4-Direnç Kaynak ayarcısı - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve GüvenliğiZorunluTeorik400 TL400 TL
B1Direnç Nokta Kaynağı (21)OpsiyonelTeorik400 TL2,200 TL
Pratik1800 TL
B2Dikiş Direnç Kaynağı (22)OpsiyonelTeorik400 TL2,200 TL
Pratik1800 TL
B3Projeksiyon Kabartmalı Kaynak (23)OpsiyonelTeorik400 TL2,200 TL
Pratik1800 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2600 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 350 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 1460 TL
11UY0016-4-Kaynak Operatörü - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik400 TL400 TL
B2Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)OpsiyonelTeorik400 TL2,200 TL
Pratik1800 TL
B3Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)OpsiyonelTeorik400 TL2,200 TL
Pratik1800 TL
B7Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121)OpsiyonelTeorik400 TL2,200 TL
Pratik1800 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2600 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 350 TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 1800 TL

11UY0033-3-Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik400 TL400 TL
A2Doğal Gaz Teknik EsaslarıZorunluTeorik400 TL400 TL
B1Elektrotla Ark Kaynağı (111)OpsiyonelTeorik400 TL2,000 TL
Pratik1600 TL
B9Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)OpsiyonelTeorik400 TL2,000 TL
Pratik1600 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2800 TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 1600 TL

TEKSTİL
11UY0036-2 -İplik Bitim İşleri Operatörü Seviye 2 Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel ÖnlemlerZorunluTeorik400 TL400 TL
A2Kalite Yönetim SistemiZorunluTeorik400 TL400 TL
A3Makine Hazırlık, Takip, Kontrol ve Boşaltma İşlemleriZorunluTeorik400 TL2,250 TL
Pratik1850 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 3050 TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 1850TL
11UY0037-2- İplik Eğirme Operatörü Seviye 2 Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel ÖnlemlerZorunluTeorik400 TL400 TL
A2Kalite Yönetim SistemiZorunluTeorik400 TL400 TL
A3Makine Hazırlık, Takip ve Kontrol İşlemleriZorunluTeorik400 TL2,240 TL
Pratik1840 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 3040 TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 1840 TL
11UY0038-4-İplik Operatörü Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve KaliteZorunluTeorik400 TL400 TL
B1Ring İplik Üretimi ve İplik BobinlemeOpsiyonelTeorik400 TL2,250 TL
Pratik1850 TL
B4İplik Katlama ve BükmeOpsiyonelTeorik400 TL400 TL
B5İplik FikselemeOpsiyonelTeorik400 TL400 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2650 TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 1850TL
13UY0137-3 -Bitim İşlemleri Operatörü Seviye 3 Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim SistemiZorunluTeorik400 TL400 TL
A2Hazırlık ve Bitim İşlemleriZorunluTeorik400 TL2,595 TL
Pratik2195 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2995 TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 2195 TL
Sınavsız belge yenileme ücreti: 600 TL
13UY0138-3-Boyama Operatörü Seviye 3 Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim SistemiZorunluTeorik276 TL276 TL
Pratik
A2Hazırlık, Boyama ve Kontrol İşlemleriZorunluTeorik120 TL754 TL
Pratik634 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2510 TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 1810 TL
Sınavsız belge yenileme ücreti: 300 TL
13UY0139-3 -Ön Terbiye Operatörü Seviye 3 Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim SistemiZorunluTeorik400 TL400 TL
A2Üretim Hazırlık ve Sonlandırma İşlemleriZorunluTeorik400 TL2,600 TL
Pratik2200 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 300 TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 2200TL

ULAŞTIRMA
15UY0205-3 -Köprülü Vinç Operatörü-Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim SistemleriZorunluTeorik400 TL400 TL
A2Köprülü Vinçle ElleçlemeZorunluTeorik400 TL1,800 TL
Pratik1400 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2200 TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 1400 TL
17UY0328-3 -Servis Aracı Şoförü Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İSG, Çevre ve KaliteZorunluTeorik400 TL400 TL
A2Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel UlaşımıZorunluTeorik400 TL2,720 TL
Pratik2320 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 3120 TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 2320TL

PLASTİK
12UY0069-3 -Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre KorumaZorunluTeorik400 TL1,080 TL
Pratik680 TL
A2Plastik Enjeksiyon Üretim İşlemleriZorunluTeorik400 TL2,870 TL
Pratik2470 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 3950 TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 3150TL
12UY0069-4-Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre KorumaZorunluTeorik400 TL880 TL
Pratik480 TL
A2Plastik Enjeksiyon Üretim ve Kontrol İşlemleriZorunluPratik1010 TL 1,010 TL
A3Üretim Sürecine İlişkin Yönetsel SorumluluklarZorunluPratik1050 TL 1,050 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 3740 TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 2540 TL
13UY0143-3-Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü ( Ekstrüzyon)- Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre KorumaZorunluTeorik400 TL1,400 TL
Pratik1000 TL
A2Plastik Şişirme Film Ekstrüzyon Üretim İşlemleriZorunluTeorik400 TL2,800 TL
Pratik2400 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 4200 TL
SINAVLI BELGE YENİLEME 3400TL


1 Haziran 2018 itibarıyle Mavi Akademi Bursa şubemiz mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarını yapabilmek için Türkak Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından da yetkilendirilmiştir. Mesleki yeterlilik belgesi fiyatları alınacak belge için gerekli belgelendirme sınav ücretlerinin toplanması ile bulunur.

İletişim

Mavi Akademi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 532) 138 44 86
E-posta: info@maviakademi.com.tr
maviakademi.com.tr

BİZ SİZİ ARAYALIM

E-Bülten, kampanya, duyuru, eğitim - hizmet - ürün bilgilendirme mesajları için:

KVKK bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

İletişim