Belgelendirme Süreci

Sınav Başvuru Kılavuzu

Hangi meslekten sınava gireceksiniz?

Yapılan işin MYK tarafından yayınlanmış ve Mavi Akademi akreditasyon kapsamındaki mesleklerden mi olduğu öncelikle belirlenmelidir.
Başvuru yapmadan önce muhakkak Meslek ile ilgili Ulusal Yeterlilik okunmalıdır.
Ulusal Yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru nasıl olacak?

Sitemizdeki Bireysel ön başvuru formu veya Kurumsal ön başvuru formunu doldurarak ön başvurunuzu yapabilirsiniz.

Ayrıca Mavi Akademi Belgelendirme Merkezinden de başvuru formlarına ulaşılabilirsiniz.

Lütfen başvuru formu ile birlikte teslim etmeniz gereken evrakları Mavi Akademi Belgelendirme Merkezinden öğreniniz.
Başvurunuz Mavi Akademi tarafından onaylandıktan sonra artık siz sınav için bir aday haline gelmiş olursunuz.
Unutmayın, devlet teşviğinden yararlanıyorsanız 3 sınav hakkınız var.
Formu lütfen eksiksiz ve doğru olarak doldurunuz.
Sınavlara kesin kayıt ancak sınav ücretlerinin belirtilen banka ve hesaplarına yatırılması ya da elden ödeme yapılması neticesinde olur.

Sınava Giriş Şartı Olarak Ne Aranıyor? 

12UY 0056-3  İskele Kurulum Elemanı-3

Yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu istenir.

11UY0021-4 Otomotiv Mekanikçisi -4

Alternatif I ve II için B sınıfı veya üzeri sürücü belgesi gereklidir.

11UY0020-5 Otomotiv Elektromekanikçisi-5

B sınıfı veya üzeri sürücü belgesi gereklidir.

 

Ulusal Yeterliliklerde Birim Birleştirme Nasıl Olacak?

Çalıştığınız alandaki ulusal yeterlilik sınavı için başvuru yapmaya geldiniz. Ulusal yeterlilikler, zorunlu ve seçmeli birimlerden oluşur.

Zorunlu birimlerin tamamından teorik, mülakat ve/veya performans sınavına girmek zorundasınız.

Seçmeli birimlerden ise ulusal yeterliliğin önerdiği ifadeye göre ya bir birimi ya da belge almaya hak kazanmayı sağlayaca bir kaç birimi seçerek sınavına girmek zorundasınız.

 

Sınav

Size bildirilen gün ve saatte sınav yerinde kimliğiniz ile birlikte olmalısınız.
Her hangi bir resmi geçerlilği olan mazeret bildirmeden sınava girmezseniz 1 hakkınız yanmış olur.

Sınav Genel Kuralları  

 • Tüm adaylar sınava resimli kimlik ile girmelidir.
 • Teorik sınava tüm yeterlilik birimlerinden girecek olan adaylar ilk 10 dakika, son 10 dakika sınav salonunu terk edemez. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra gelen aday sınava alınmaz.
 • Tüm sınavlarda kamera kaydı vardır.
 • Tüm adaylar kitapçık ve cevap kağıtlarına isim, soyisim yazmalıdır ve kağıtları imzalamalıdır.
 • Sınav süresince en az 2 defa saati hatırlatmalıdır.
 • Sınav esnasında adaylardan kurallara uymayanlar muhakkak uyarılır. Kopya çektiği tespit edilen adayların sınavları iptal edilir. Bu durum muhakkak bir tutanak ile kayıt altına alınmalıdır.
 • Sınavı biten adaylar, sınav salonu dışına alınır. Adaylardan soru ve cevap kağıtları muhakkak alınır.
 • Eğer özel adaylar varsa bunlar ile ilgili Mavi Akademiden öncesinde verilen bilgiye göre hareket etmek gerekir.
 • Sınavın herhangi bir bölümünden (T1, P1) başarısız olan adayın, başarılı olduğu bölüm/bölümlerden muaf olma süresi 1 yıldır. Sınavlara girme hakkı elde eden adayların 3 sınav hakkı bulunmaktadır.

Sınav Sistemi ve İçeriklerine İlişkin Bilgiler

Adaylar, teorik, performans ve inşaat alanında bazı mesleklerde mülakat sınavına girerler. Sınavlarda kamera kaydı yapılır. Her bir sınav ulusal yeterliliğinin içerdiği bilgileri ölçmek üzere hazırlanır.

Belge almaya hak mı kazandınız?

Sınav süreçlerinde bütün birimlerden başarı sağlayan adaylar belge almaya hak kazanır. Tüm sonuçlar MYK portalına yüklenir. MYK dan gönderilen belgeler ancak Mavi Akademi Belgelendirme Şözleşmesi imzalanmasının akabinde teslim edilir.

Belge, Logo ve Marka Kullanımı

Belgelendirme kararları adaylara Mavi Akademi tarafından Sınav Başvuru Formunda tercih ettiği iletişim yöntemi üzerinden bildirilir.
Adaylar Belgelendirme Sözleşmelerinde belirtilen tüm logo marka kullanım şartlarına uymak durumundadırlar
Belgelendirme Sözleşmesi akabinde adaya sertifikalar teslim edilir
Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesine ulaşmak için tıklayınız.

Belgelerin Basılması Teslim Şartları ve Yenilenmesi

Belgelerin basılmasını MYK yapar. Belgelerin imzalanması Genel Müdür tarafından yapılır. Logo ve Marka kullanım ile ilgili şartlar Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesinde belirtilmiştir.

Belgelerin Askıya Alınması / İptali

 • Gözetim tarihi geçen belgelerin gözetim tarihinden 2 aylık bir süre içerisinde
 • Belgelenmiş personelin Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesi kapsamında olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda düzeltme işlemi sırasında (1 ay)

Askıya alma işlemi akabinde yapılan uygulama adaylara bildirilir ve gereklilikleri yerine getirmeleri beklenir.

Yeniden Belge Basımı 

 Belgenin kaybolması, belgenin kullanılamaz hale gelmesi, belge sahibinin belgenin yeniden basılmasını talep etmesi gibi nedenlerle belge içerik bilgilerinde değişiklik yapmadan belgenin aynı şekilde basılmasını talep edebilir. Bunun yanında, belge sahibinin veya Kuruluşun hatalı/eksik bildirim yapması nedeniyle belge içerik bilgilerinde hatalı/eksik bilgi olduğu tespit edilmişse bu bilgileri güncelleyebilir ve güncellenmiş bilgilere göre belgenin yeniden basımını talep edebilir.

Belgenin iptal edilmesi için;

 • Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
 • Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesi gereğince belgenin yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
 • Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
 • Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; yeniden belgelendirme veya gözetim prosesleri yapılmaz ve belgeler Mavi Akademi tarafı olarak iptal edilir.

Gözetim Süreci ve Yeniden Belgelendirme

Belgenin yenilenmesi için belge yenileme faaliyetleri belgenin düzenlendiği tarihten itibaren, ilgili programda belirlenmiş Belge yenileme süreleri ve tarihlerinde belge sahibi personelin çalıştığını ispatlaması ile sağlanır. Yenileme, MYK tarafından Mavi Akademinin yetkilendirilmesinin devam ettiği sürece sağlanır

Özel Adaylara Sağlanan Hizmetler

Mavi Akademi özel adaylar için hazırlanmış olan talimata ulaşmak için lütfen tıklayınız

Başvuru formunda lütfen tüm özel durumlarınızı eksiksiz belirtiniz

İletişim

Mavi Akademi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 532) 138 44 86
E-posta: info@maviakademi.com.tr
maviakademi.com.tr

BİZ SİZİ ARAYALIM

E-Bülten, kampanya, duyuru, eğitim - hizmet - ürün bilgilendirme mesajları için:

KVKK bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

İletişim