Tarafsız Hizmet, Gizlilik ve Güvenlik Taahhütümüz

Mavi Akademi Belgelendirme Kuruluşu Yönetimi ve bağlı bulunduğu birimler olarak;

1. MAVİ AKADEMİ Belgelendirme Kuruluşu tarafından belgelendirmiş olduğu müşterilere ait bilgi, belge ve dokümanı müşterinin yazılı beyanı olmadan(Türkiye Cumhuriyetinin Yargı organları hariç), hiçbir kurum ya da kuruluş ile paylaşmayacağımızı, gizliliğini ve güvenliğini koruyacağımızı;

2. MAVİ AKADEMİ’nin diğer bölümleri ile olan ilişkilerimizde, herhangi bir çıkar çatışmasına yol açabilecek kişi, kurum ve uygulamalardan kaçınacağımızı, belgelendirme ve inceleme hizmeti verdiğimiz kuruluşlara veya kişilere karşı tarafsızlığımızı ve bağımsızlığımızı koruyacağımızı;

3. MAVİ AKADEMİ yönetimi ve bağlı bulunduğu birimler olarak; alınacak kararlarda belgelendirme ve inceleme hizmetleri konusunda tarafsızlığımızı ve bağımsızlığımızı etkilemesine izin vermeyeceğimizi ve her nereden gelirse gelsin hiçbir baskının alınan kararları değiştirmeyeceğini;

4. MAVİ AKADEMİ yönetimi ve bağlı bulunduğu birimler olarak ;belge talebinde bulunan personelin yakınımız olması durumunda (akraba, arkadaş vs.) belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında karar alınmasında etkili olmayacağımıza;

5. MAVİ AKADEMİ yönetimi ve bağlı bulunduğu birimler olarak; belgelendirme başvurularının hizmet şartlarında aşırı mali şart , birlik veya grup gibi sınırlamalarda bulunmayacağımıza;

6. MAVİ AKADEMİ yönetimi ve bağlı bulunduğu birimler olarak; belge talebinde bulunan personel ile geçmişte ve/veya hali hazırda ticari ve menfaat ilişkileri içinde bulunmamız durumunda belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında karar alınmasında etkili olmayacağımıza;

7. MAVİ AKADEMİ yönetimi ve bağlı bulunduğu birimler olarak, MAVİ AKADEMİ ile ticari ilişkimizin sona ermesi durumunda firmaya özel bilgileri, dokümanları ve talimatları hiçbir kurum, kuruluş ve şahıslarla paylaşmayacağımızı ve bu amaçla MAVİ AKADEMİ adını kullanarak bir belgelendirme faaliyetinde bulunmayacağımızı;

8. MAVİ AKADEMİ yönetimi ve bağlı bulunduğu birimler olarak ; Belgelendirmeye ait uygunluk değerlendirmelerinde İlgili standart veya dokümanların gerektirdiği tüm kurallara göre hizmet edeceğimizi;

Beyan ve taahhüt ederiz.

İletişim

Mavi Akademi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 532) 138 44 86
E-posta: info@maviakademi.com.tr
maviakademi.com.tr

BİZ SİZİ ARAYALIM

E-Bülten, kampanya, duyuru, eğitim - hizmet - ürün bilgilendirme mesajları için:

KVKK bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

İletişim