Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı - Seviye 4

İş ve görev tanımı

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 4), teknik resim, kroki veya iş talimatlarına göre kaynak işlemini yapmak için kullanılan tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanan ve ayarlarını yapan kişidir.

Belge ön yeterlilik şartları / Eğitim öğretim şartı

Yok

Belge geçerlilik süresi

TS EN ISO 9606-1/9606-2’de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 2 yıl veya 3

Belgenin verilmesi

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yeterlilik Birimi Teorik sınavından en az %60 başarı
11UY0016-4/B2 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG) (131) Yeterlilik Birimi Teorik sınavından en az %50 başarı/ Performans sınavndan en az % 80 başarı
11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı (21) Yeterlilik Birimi Teorik sınavından en az %50 başarı/ Performans sınavndan en az % 80 başarı
11UY0016-4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG) (141)Yeterlilik Birimi Teorik sınavından en az %50 başarı/ Performans sınavndan en az % 80 başarı
11UY0016-4/B3 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG) (135) Yeterlilik Birimi Teorik sınavından en az %50 başarı/ Performans sınavndan en az % 80 başarı
ile aşağıda belirtilen başvuru evraklarının tam olması gereklidir.
- Sınav Başvuru Formunun ıslak imza ile imzalamış olması,
- Ödemesinin tamamlanmış olması,
- Varsa ön yeterlilik şartlarının sağlanmış olması,
- Aday, belge başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olması,
- Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerin başarılmış olması.

Gözetim faaliyetleri

Aday her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.

Belge yenileme faaliyetleri

Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir. * Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.

Belge askıya alma faaliyetleri

* Gözetim tarihi geçen belgelerin gözetim tarihinden 2 aylık bir süre içerisinde
* Belgelenmiş personelin Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesi kapsamında olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda düzeltme işlemi sırasında (1 ay)

Askıya alma işlemi akabinde yapılan uygulama adaylara bildirilir ve gereklilikleri yerine getirmeleri beklenir.

Belgenin iptali faaliyetleri

* Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
* Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesi gereğince belgenin yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
* Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
* Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; yeniden belgelendirme veya gözetim prosesleri yapılmaz ve belgeler Mavi Akademi tarafı olarak iptal edilir.

Belgenin iptal edilmesi onaylarını ilgili karar vericiler yapar.

Belge teslim faaliyetleri

Belgeler, Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesinin ıslak imza ile Mavi Akademi'ye tesliminin ardından adaya elden veya kargo ile teslim edilir.

Başvuru alma ve değerlendirme faaliyetleri

Belgelendirme kapsamlarında yer alan meslekler çerçevesinde başvuru aşamasında değerlendirmeye tabi tutulacak şartlar:
* Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olması
* Kimlik fotokopilerinin alınmış olması
* Mavi Akademi Sınav Ücret Listesi belirtilen rakamların ödenmiş olması

Başvuru sahiplerinin ya da aracısı olan tüzel kişiliklerin kendi sahalarında sınav yapılmasını tercih etmeleri durumunda;
* Mesleki Yeterlilik Sınav Yeri Sözleşmelerini imzalamak
* Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olması
* Sınav Yeri Kontrol Formlarını (teorik ve mülakat) isteklerini kendi alanlarında temin etmek
* Tek Nokta Başvuru Formunu doldurmak
* Sınav ücretlerini Mavi Akademi hesaplarına yatırmak

Sınav/Birim geçerlilik süresi

Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir.
Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.

İlgili sınavlar

Sınav Kodu Sınav adı Gereklilik Teorik sınav var mı? Teorik sınavda başarı ölçütü Performans sınavı var mı? Performans sınavı başarı ölçütü Mülakat sınavı var mı? Mülakat sınavı başarı ölçütü
A1Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve GüvenliğiZorunluEveten az %60 başarı
B1Direnç Nokta Kaynağı (21)OpsiyonelEveten az %50 başarıEveten az % 80 başarı
B2Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG) (131)OpsiyonelEveten az %50 başarıEveten az % 80 başarı
B3Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG) (135)OpsiyonelEveten az %50 başarıEveten az % 80 başarı
B5Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG) (141)OpsiyonelEveten az %50 başarıEveten az % 80 başarı

İletişim

Mavi Akademi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 532) 138 44 86
E-posta: info@maviakademi.com.tr
maviakademi.com.tr

BİZ SİZİ ARAYALIM

E-Bülten, kampanya, duyuru, eğitim - hizmet - ürün bilgilendirme mesajları için:

KVKK bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

İletişim