Metal Kesimci - Seviye 3

İş ve görev tanımı

Metal Kesimci (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği ve çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, sac kesme-dilimleme, giyotin makas, lazer kesim, plazma kesim, oksi-gaz ve profil kesim tezgahlarında, imalat resimlerine uygun şekilde kesme/dilimleme işlemlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Belge ön yeterlilik şartları / Eğitim öğretim şartı

Yok

Belge geçerlilik süresi

5 Yıl

Belgenin verilmesi

A1 İş Sağliği ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yeterlilik birimi Teorik Sınavından en az %60 başarı,
B1 Giyotin Makasla Kesim Yeterlilik birimi Teorik Sınavından en az %60 başarı / Performans sınavından en az %80 başarı
B2 Oksi-Gaz ile Kesim Yeterlilik birimi Teorik Sınavından en az %60 başarı / Performans sınavından en az %80 başarı
B3 Şerit Testere ile Kesim Yeterlilik birimi Teorik Sınavından en az %60 başarı / Performans sınavından en az %80 başarı
B4 Daire Testere ile Kesim Yeterlilik birimi Teorik Sınavından en az %60 başarı / Performans sınavından en az %80 başarı
B5 Kombine Makas ile Kesim Yeterlilik birimi Teorik Sınavından en az %60 başarı / Performans sınavından en az %80 başarı
B6 Lazer Kesim Yeterlilik birimi Teorik Sınavından en az %60 başarı / Performans sınavından en az %80 başarı
B7 Plazma Kesim Yeterlilik birimi Teorik Sınavından en az %60 başarı / Performans sınavından en az %80 başarı
ile aşağıda belirtilen Başvuru evraklarının tam olması gereklidir.
- Sınav Başvuru Formunun ıslak imza ile imzalamış olması,
- Ödemesinin tamamlanmış olması,
- Varsa ön yeterlilik şartlarının sağlanmış olması,
- Aday, belge başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olması,
- Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerin başarılmış olması,

Gözetim faaliyetleri

Adayın 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2.5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunması gerekir.

Belge yenileme faaliyetleri

Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) başarılı olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Belge askıya alma faaliyetleri

* Gözetim tarihi geçen belgelerin gözetim tarihinden 2 aylık bir süre içerisinde
* Belgelenmiş personelin Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesi kapsamında olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda düzeltme işlemi sırasında (1 ay)

Belgenin iptali faaliyetleri

* Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
* Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesi gereğince belgenin yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
* Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
* Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; yeniden belgelendirme veya gözetim prosesleri yapılmaz ve belgeler Mavi Akademi tarafı olarak iptal edilir. Belgenin iptal edilmesi onaylarını ilgili karar vericiler yapar.

Belge teslim faaliyetleri

Belgeler, Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesini ıslak imzayla imzalamaları şartı ile teslim edilir.

Başvuru alma ve değerlendirme faaliyetleri

Belgelendirme kapsamlarında yer alan meslekler çerçevesinde başvuru aşamasında değerlendirmeye tabi tutulacak şartlar:
* Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olması
* Kimlik fotokopilerinin alınmış olması
* Mavi Akademi Sınav Ücret Listesi belirtilen rakamların ödenmiş olması

Başvuru sahiplerinin ya da aracısı olan tüzel kişiliklerin kendi sahalarında sınav yapılmasını tercih etmeleri durumunda;
* gezici mesleki yeterlilik sınav yeri Sözleşmelerini imzalamak
* Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olması
* Sınav Yeri Kontrol Formlarını (teorik ve mülakat) isteklerini kendi alanlarında temin etmek
* Tek Nokta Başvuru Formunu doldurmak
* Sınav ücretlerini Mavi Akademi hesaplarına yatırmak

Sınav/Birim geçerlilik süresi

Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden 1 yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. 1 yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar teorik ve performans sınavlarına girmesi gerekmektedir.

İlgili sınavlar

Sınav Kodu Sınav adı Gereklilik Teorik sınav var mı? Teorik sınavda başarı ölçütü Performans sınavı var mı? Performans sınavı başarı ölçütü Mülakat sınavı var mı? Mülakat sınavı başarı ölçütü
A 1İş Sağliği ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluEvetEn az %60 başarıHayır
B 1Giyotin Makasla KesimOpsiyonelEvetEn az %60 başarıEvetEn az %80 başarı
B 2Oksi-Gaz ile KesimOpsiyonelEvetEn az %60 başarıEvetEn az %80 başarı
B 3Şerit Testere ile KesimOpsiyonelEvetEn az %60 başarıEvetEn az %80 başarıHayır
B 4Daire Testere ile KesimOpsiyonelEvetEn az %60 başarıEvetEn az %80 başarıHayır
B 5Kombine Makas ile KesimOpsiyonelEvetEn az %60 başarıEvetEn az %80 başarıHayır
B 6Lazer KesimOpsiyonelEvetEn az %60 başarıEvetEn az %80 başarıHayır
B 7Plazma KesimOpsiyonelEvetEn az %60 başarıEvetEn az %80 başarıHayır

İletişim

Mavi Akademi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 532) 138 44 86
E-posta: info@maviakademi.com.tr
maviakademi.com.tr

BİZ SİZİ ARAYALIM

E-Bülten, kampanya, duyuru, eğitim - hizmet - ürün bilgilendirme mesajları için:

KVKK bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

İletişim