Hidrolik Pnömatikçi Seviye 4

İş ve görev tanımı

Hidrolik Pnömatikçi (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatına ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun şekilde çalışan, endüstriyel üretimin gerçekleştirildiği işyerlerinde otomasyon sistemleri, iş makineleri, takım tezgâhları, robot sistemleri ve preslerin projeye göre devre elemanlarını hazırlayarak montajını yapan, bakım onarım işlemlerini gerçekleştiren ve bireysel mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Belge ön yeterlilik şartları / Eğitim öğretim şartı

Yok

Belge geçerlilik süresi

5 YIL

Belgenin verilmesi

"12UY0080-4/A1 Hidrolik Pnömatik Sistem Uygulamalarında İş Sağlığı Ve
Güvenliği Yeterlilik Birimi Teorik sınavından en az % 70 başarı
12UY0080-4/A2 Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri Yeterlilik Birimi Teorik sınavından en az %60 başarı
12UY0080-4/B1 Hidrolik Teknolojisi Yeterlilik Birimi Teorik sınavından en az % 70 başarı ve Performans sınavları ( P1 ve P2) kontrol çizelgelerinde yer alan her adımdan başarı
12UY0080-4/B2 Pnömatik Teknolojisi Yeterlilik Birimi Teorik sınavından en az % 70 başarı ve Performans sınavları ( P1 ve P2) kontrol çizelgelerinde yer alan her adımdan başarı ile aşağıda belirtilen Başvuru evraklarının tam olması gereklidir. -Sınav Başvuru Formunun ıslak imza ile imzalamış olması,
- Ödemesinin tamamlanmış olması,
-Varsa ön yeterlilik şartlarının sağlanmış olması,
- Aday, belge başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olması,
-Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerin başarılmış olması,

Gözetim faaliyetleri

"Aday, Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi
içerisinde en az bir kez Mavi akademi
tarafından gözetime tabi tutulur."

Belge yenileme faaliyetleri

Belge geçerlilik süresi sonunda pratik sınavlar uygulanarak belge yenilenir.

Belge askıya alma faaliyetleri

"*Gözetim tarihi geçen belgelerin gözetim tarihinden 2 aylık bir süre içerisinde
* Belgelenmiş personelin Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesi kapsamında olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda düzeltme işlemi sırasında (1 ay)

Askıya alma işlemi akabinde yapılan uygulama adaylara bildirilir ve gereklilikleri yerine getirmeleri beklenir. Belgenin askıya alınması onaylarını ilgili karar vericiler yapar.
"

Belgenin iptali faaliyetleri

"*Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
* Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesi gereğince belgenin yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
*Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
* Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; yeniden belgelendirme veya gözetim prosesleri yapılmaz ve belgeler Mavi Akademi tarafı olarak iptal edilir.

Belgenin iptal edilmesi onaylarını ilgili karar vericiler yapar.
"

Belge teslim faaliyetleri

Belgeler, Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesini ıslak imzayla imzalamaları şartı ile teslim edilir

Başvuru alma ve değerlendirme faaliyetleri

"Belgelendirme kapsamlarında yer alan meslekler çerçevesinde başvuru aşamasında değerlendirmeye tabi tutulacak şartlar: . .
* Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olması
* Kimlik fotokopilerinin alınmış olması
* Mavi Akademi Sınav Ücret Listesi belirtilen rakamların ödenmiş olması
Başvuru sahiplerinin ya da aracısı olan tüzel kişiliklerin kendi sahalarında sınav yapılmasını tercih etmeleri durumunda;
* Mesleki Yeterlilik Sınav Yeri Sözleşmelerini imzalamak
* Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olması
* Tek Nokta Başvuru Formunu doldurmak
* Sınav ücretlerini Mavi Akademi hesaplarına yatırmak "

Sınav/Birim geçerlilik süresi

Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir

İlgili sınavlar

Sınav Kodu Sınav adı Gereklilik Teorik sınav var mı? Teorik sınavda başarı ölçütü Performans sınavı var mı? Performans sınavı başarı ölçütü Mülakat sınavı var mı? Mülakat sınavı başarı ölçütü
A1Hidrolik Pnömatik Sistem Uygulamalarında İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluEveten az %70 başarıHayırHayır
A2Çevre Koruma ve Kalite Yönetim SistemleriZorunluEveten az %60 başarıHayırHayır
B1Hidrolik TeknolojisiOpsiyonelEveten az %70 başarıEvetPerformans sınavları (P1 ve P2) kontrol çizelgelerinde yer alan her adımdan başarıHayır
B2Pnömatik TeknolojisiOpsiyonelEveten az %70 başarıEvetPerformans sınavları (P1 ve P2) kontrol çizelgelerinde yer alan her adımdan başarıHayır
B3hidrolik sistemlerOpsiyonelHayırEvetPerformans sınavları (P1 ve P2) kontrol çizelgelerinde yer alan her adımdan başarıHayır
B4Pnömatik sistemlerOpsiyonelHayırEvetPerformans sınavları (P1 ve P2) kontrol çizelgelerinde yer alan her adımdan başarıHayır
B5hidrolik sistemler Bakım ve onarımOpsiyonelHayırEvetPerformans sınavları (P1 ve P2) kontrol çizelgelerinde yer alan her adımdan başarıHayır
B6Pnömatik sistemler bakım ve onarımOpsiyonelHayırEvetPerformans sınavları (P1 ve P2) kontrol çizelgelerinde yer alan her adımdan başarıHayır

İletişim

Mavi Akademi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 532) 138 44 86
E-posta: info@maviakademi.com.tr
maviakademi.com.tr

BİZ SİZİ ARAYALIM

E-Bülten, kampanya, duyuru, eğitim - hizmet - ürün bilgilendirme mesajları için:

KVKK bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

İletişim